Για την καλύτερη περιήγησή σας στον ιστότοπο, αποδέχεστε την ενεργοποίηση των cookies στην συσκευή σας  σύμφωνα με την πολιτική μας περί προσωπικών δεδομένων.
Υπεύθυνος Δεδομένων Δανιάς Αθανάσιος

+30 693 2366309 Καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο

Φόρμα για την Κατοικία

Συμπληρώστε τώρα την παρακάτω φόρμα για να λάβετε στο email σας συγκεκριμένη προσφορά για την ασφάλεια κατοικίας που σας ταιριάζει.

Γενικά Στοιχεία
Είδος κατοικίας: Χρήση:
Ιδιότητα: Ενυπόθηκος δανειστής:
(Αγνόησε το αν δεν υπάρχει)
email:
Κινητό Τηλέφωνο:
Έτος κατασκευής: Ποσο δανείου:
(Αγνόησε το αν δεν υπάρχει)
Έδρα κατοικίας (Τ.Κ.):
Αντισεισμικής κατασκευής; όχι ναι
Επιφάνεια κατοικίας:
τ.μ.
Είδος κατασκευής:
Ασφαλιζόμενο
Κεφάλαιο Κτιρίου:
Όροφος:
σε σύνολο
Ασφαλιζομενο
Κεφάλαιο περιεχομένου:
(Απαιτείται μόνο σε περίπτωση που επιθυμείτε ασφάλιση περιεχομένου)
Χρήση υπογείου και λοιπών ορόφων:
(Γράψε σε ελεύθερο κείμενο)
Διάρκεια συμβολαίου: 6 μήνες 12 μήνες    
Μέτρα προστασίας κατοικίας:      
Κατά πυρός: πυροσβεστήρες
πυροσβεστικές φωλεές
σύστημα ανίχνευσης καπνού
Κατά κλοπής: συναγερμός (συνδεδεμένος με security)
πύροι ασφαλείας
κλειδαριά ασφαλείας
πόρτα ασφαλείας
διπλά τζάμια
μεταλλικά κιγκλιδώματαΕπιθυμητές καλύψεις:  
Ασφάλιση : κτιρίου περιεχομένου και των δύο
απλή κάλυψη (πυρκαγιά, καπνός, κεραυνός, έκρηξη)
πλήρης κάλυψη (ενδεικτικά: θραύση τζαμιών, θραύση σωληλώσεων, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, τρομοκρατικές ενέργειες, καθίζηση εδάφους, αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, αστική ευθύνη από διαφυγή υδάτων, αποκομιδή συντριμμάτων, απώλεια ενοικίων, αμοιβές μηχανικών, ασφάλιση σε αξία καινούργιου, αστική ευθύνη, κ.α.)
κάλυψη σεισμού : όχι , ναι με απαλλαγή 2% 3% 5%
κάλυψη κλοπής :   όχι ναι

Ασφαλιστικές Εταιρίες  
AIG Ασφαλιστική AXA Ασφαλιστική Αγροτική Ασφαλιστική Allianz Ασφαλιστική
Generali Ασφαλιστική ERGO Ασφαλιστική

Άλλες πληροφορίες:  
Ημερομηνία Λήξης Τρέχουσας Ασφάλισης
Τρέχουσα Ασφαλιστική
Παρατηρήσεις: