Για την καλύτερη περιήγησή σας στον ιστότοπο, αποδέχεστε την ενεργοποίηση των cookies στην συσκευή σας  σύμφωνα με την πολιτική μας περί προσωπικών δεδομένων.
Υπεύθυνος Δεδομένων Δανιάς Αθανάσιος

+30 693 2366309 Καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο

Οδηγός για Ασφαλισμένους

Τα... ψιλά γράμματα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των κλάδων υγείας και ζωής, η παγίδα με την πρόωρη εξαγορά ενός προγράμματος αλλά και οι κρυφές αυξήσεις των ασφαλίστρων στα νοσηλευτικά προγράμματα ροκανίζουν σημαντικό μέρος των οικογενειακών δαπανών.

Πώς μπορείτε να αποφύγετε όλα τα γκρίζα σημεία στις ασφαλίσεις των κλάδων ζωής και υγείας.

Το στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Σε αυτό σημαίνοντα ρόλο καλούνται να παίξουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση. Διεκδικείστε ουσιαστική πληροφόρηση (για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της ασφάλισης) που θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε και να συγκρίνετε σε ποια ασφαλιστική εταιρεία σας συμφέρει να ασφαλιστείτε. 
Πρέπει να λαμβάνετε έντυπο πληροφοριών ανάλογο με την ασφαλιστική σας ανάγκη

Δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης

Αφού υπογράψετε την αίτηση ασφάλισης θα πρέπει να μάθετε για το δικαίωμα εναντίωσης που έχετε και πως μπορείτε να το ασκήσετε.

Αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου το οποίο παρεκκλίνει από αυτά που ζητήσατε στην αίτηση ασφάλισης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ασφάλιση μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γραπτά στο έντυπο για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, το οποίο θα πρέπει να σας παραδοθεί μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μετά την υπογραφή της αίτησης ασφάλισης αποκτάτε και δικαίωμα υπαναχώρησης.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση αν πάλι αλλάξετε γνώμη ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να επικαλεστείτε κάποιο ιδιαίτερο λόγο μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν η εταιρεία δεν σας έχει αποδεδειγμένα ενημερώσει για το δικαίωμα υπαναχώρησης τότε η προθεσμία επεκτείνεται σε διάστημα δύο μηνών από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου.

Εξαιρέσεις

Μάθετε για τις εξαιρέσεις. Ο νόμος, εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να προβαίνουν και σε άλλες εξαιρέσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, ευκρινώς στην πρώτη σελίδα και όχι στους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις εξαιρέσεις και να ζητάτε πριν από τη σύναψη της σύμβασης ακριβείς πληροφορίες.

Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν ασθένειες που αφορούν σε αιτίες προϋπάρχουσες! Η εξαίρεση δεν ισχύει αν ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε τις αιτίες αυτές!

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σας σύμβασης, σας προτείνει η εταιρεία ένα νέο συμβόλαιο σε αντικατάσταση του παλαιότερου να είστε πολύ επιφυλακτικοί! Ελέγξτε μήπως με το νέο συμβόλαιο δεν καλύπτονται ασθένειες που καλύπτονταν μετοπροηγούμενο.

Καθυστέρηση πληρωμής

Αν καθυστερήσετε να καταβάλετε το ασφάλιστρο στη συμφωνηθείσα ημερομηνία (είθισται ένα μήνα μετά από την αναγραφόμενη) η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σας αποστείλει συστημένη γραπτή επιστολή με την οποία να σας γνωστοποιεί ότι αν καθυστερήσετε πλέον του ενός μήνα έχει το δικαίωμα λύσης της σύμβασης.

Αυξήσεις στα νοσοκομειακά

Σχετικά με την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα νοσοκομειακά προγράμματα πρέπει να έχετε υπόψη σας πως σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις αυτές είναι πολύ υψηλές . Το αποτέλεσμα είναι ο καταναλωτής να αιφνιδιάζεται και να καλείται να καταβάλει ασφάλιστρο που διαμορφώνεται μονομερώς από την ασφαλιστική εταιρεία και το οποίο ο ίδιος δεν είχε υπολογίσει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μας η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου θα πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια που θα εμπεριέχονται στη σύμβαση, θα είναι εύλογα αντικειμενικά και προβλέψιμα για τον καταναλωτή που θα μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της αύξησης του ασφαλίστρου. Οι εταιρείες μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωσή τους. Τα κριτήριά τους είναι ασαφή, υποκειμενικά και αόριστα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επικαλούνται για τις αυξήσεις πέραν των άλλων ιδίως τις υψηλές αποζημιώσεις που καταβάλουν, καθώς και τον ιατρικό πληθωρισμό.

Απόφαση Άρειου Πάγου

Έχετε υπόψη σας πως ο Άρειος Πάγος (Αρ. 1030/2001) εξέδωσε μία πολύ σημαντική απόφαση για την προστασία των ασφαλισμένων απέναντι σε αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης. Ο Άρειος Πάγος έκρινε καταχρηστικό γενικό όρο που έδινε το δικαίωμα στην ασφαλιστική εταιρεία να αυξάνει κάθε έτος μονομερώς τα ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης. Τον γενικό αυτό όρο χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να προβαίνουν μονομερώς σε αυξήσεις των ασφαλίστρων νοσοκομειακής κάλυψης. Για να επιτρέπεται η αύξηση θα πρέπει να αναφέρονται στο συμβόλαιο συγκεκριμένα και εύλογα για τους ασφαλισμένους κριτήρια , ώστε η αύξηση να είναι προβλέψιμη, όταν συνάπτουν τα συμβόλαιά τους. Δυστυχώς η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται και όσες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν θέσει κριτήρια αυτά είναι υποκειμενικά, αόριστα και ασφαλώς μη προβλέψιμα. Π.χ. Η εξέλιξη του μέσου κόστους θεραπείας, η εμπειρία της εταιρείας από ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της συμπληρωματικής κάλυψης, τα έξοδα της εταιρείας γι' αυτήν την συγκεκριμένη πρόσθετη ασφάλεια, τους πίνακες νοσηρότητας-πίνακες ανικανότητας Ελληνικών ή Διεθνών Υπηρεσιών, η μέση αποζημίωση ανά νοσηλεία λόγω της αύξησης των νοσηλίων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η τιμαριθμοποίηση των αποζημιώσεων, τις αναλογιστικές παραμέτρους που εφαρμόζονται για την τιμολόγηση του συγκεκριμένου παραρτήματος

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να απαιτήσουν την ανάκληση της αύξησης ή εφόσον έχουν καταβάλει να τους επιστραφούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις αυθαίρετες αυξήσεις με έγγραφη αίτηση- διαμαρτυρία τους.